Παρακαλούμε περιμένετεΕγγραφή Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ


Αίτημα εγγραφής Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.)

Οδηγίες: Όταν πατήσετε το πλήκτρο "Υποβολή αίτησης εγγραφής" θα αποσταλεί μήνυμα στην e-mail διεύθυνση που έχετε συμπληρώσει με σκοπό την επιβεβαίωση ορισμού στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν λάβετε εντός 60 λεπτών σχετικό e-mail, είτε το e-mail κατέληξε στον φάκελλο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, είτε δώσατε λανθασμένη e-mail διεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτημα, δίνοντας το σωστό e-mail.

Στην περίπτωση που είστε νέος φορέας και επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ως «Δικαιούχος Δημοσίων Έργων» και ως «Δημόσια Διοίκηση» παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής δύο φορές.

Στην περίπτωση που έχετε ήδη πρόσβαση ως «Δικαιούχος Δημοσίων Έργων» ή ως «Δημόσια Διοίκηση» και επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και στην άλλη κατηγορία παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής ξανά.

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να αποστείλετε για την δημιουργία του Φορέα στο Σ.Δ.Χ.:  

Για λόγους ασφαλείας, επιβεβαιώστε τον έλεγχο: