Παρακαλούμε περιμένετεΕγγραφή Φορέα στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) του ΟΠΕΚΕΠΕ


Eγγραφή Φορέα

Για εγγραφή Φορέα στo Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αίτημα Εγγραφής Φορέα

Το εγχειρίδιο Εγγραφής Φορέα είναι διαθέσιμο εδώ

Eγγραφή Διαχειριστή Φορέα

Για εγγραφή Διαχειριστή Φορέα στo Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Σ.Δ.Χ.) ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Αίτημα Εγγραφής Διαχειριστή Φορέα στο ΣΔΧ

Το εγχειρίδιο Εγγραφής Διαχειριστή Φορέα είναι διαθέσιμο εδώ

Χρήση εφαρμογής
Επιλέξτε εφαρμογή:

Σημαντικό

Για την σωστή λειτουργία των εφαρμογών, είναι απαραίτητη η χρήση μοντέρνου πλοηγού διαδικτύου. Συνιστούμε την χρήση του Firefox, που εγκαθίσταται εντελώς δωρεάν από εδώ.