Ως εξωτερικός συνεργάτης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είναι δυνατόν να έχω πρόσβαση σε απόρρητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες προστατεύονται από την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., την υφιστάμενη Εθνική Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και το Κανονιστικό Πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού. Αποδέχομαι ότι έχω πλήρως κατανοήσει ότι η σκόπιμη αποκάλυψη εκ μέρους μου εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να επισύρει νομικές διώξεις και κυρώσεις. Αποδέχομαι ότι έχω πλήρως κατανοήσει ότι η ψευδή δήλωση εκ μέρους μου στοιχείων στην εφαρμογή μπορεί να επισύρει νομικές διώξεις και κυρώσεις. Δηλώνω ότι θα διαφυλάξω το απόρρητο και δεν θα αποκαλύψω το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφάλειας με τα οποία αποκτώ πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Είμαι υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τη χρήση των δικών μου κωδικών. Εάν πιστεύω ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τους δικούς μου κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να το αναφέρω αμέσως στους Διαχειριστές της εφαρμογής και στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών, όπως αυτοί μου κοινοποιηθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Η υποχρέωσή μου για την προστασία των απόρρητων και εμπιστευτικών πληροφοριών στις οποίες έχω πρόσβαση λόγω της εργασίας που μου έχει ανατεθεί, θα συνεχίζει να υφίσταται και μετά τον τερματισμό της συνεργασίας μου με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.