Αίτηση Εγγραφής στη Διαχείριση Χρηστών ΟΣΔΕ

Λογότυπο ΟΠΕΚΕΠΕ
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία Διαχειριστή:
Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα Πατρός:
ΑΦΜ Διαχειριστή Χρηστών Φορέα:
Αριθμός δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου:
Κινητό τηλέφωνο:
E-mail διεύθυνση:
Μοναδικός κωδικός φορέα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ:
Επωνυμία:
Κωδικός χρήστη:
Κωδικός χρήστη (επανάληψη):

Αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις

Για λόγους ασφαλείας, επιβεβαιώστε τον παρακάτω έλεγχο:

 
  
 
Όταν πατήσετε το πλήκτρο "Υποβολή αίτησης εγγραφής" θα αποσταλεί μήνυμα στην e-mail διεύθυνση που έχετε συμπληρώσει με σκοπό την επιβεβαίωση ορισμού στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν λάβετε εντός 60 λεπτών σχετικό e-mail, είτε το e-mail κατέληξε στον φάκελλο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, είτε δώσατε λανθασμένη e-mail διεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να υποβάλλετε εκ νέου αίτημα, δίνοντας το σωστό e-mail.